Radmyx Kapillära Impregneringssystem

Radmyx Kapillära Impregneringssystem är ett komplett impregneringssystem för betongkonstruktioner under marknivå och lämpliga konstruktioner på marknivå. Radmyx reagerar med cementens hydreringsprodukter och bildar kristaller inuti sprickor, porer samt kapillärer som finns i betongkonstruktioner. Därigenom blockerar Radmyx effektivt passagen för vatten.

Radmyx kan användas som en blandning, slamtätning, spray eller murbruk och är effektivt med positivt eller negativt vattentryck. Efter kristallisering förblir kemikalierna i Radmyx vilande i betongen, tills efterföljande kontakt med vatten återaktiverar tätningsprocessen.

Radmyx Kapillära Impregneringssystem

Radmyx Kapillära Impregneringssystem är ett komplett impregneringssystem för betongkonstruktioner under marknivå och lämpliga konstruktioner på marknivå. Radmyx reagerar med cementens hydreringsprodukter och bildar kristaller inuti sprickor, porer samt kapillärer som finns i betongkonstruktioner. Därigenom blockerar Radmyx effektivt passagen för vatten.

Radmyx kan användas som en blandning, slamtätning, spray eller murbruk och är effektivt med positivt eller negativt vattentryck. Efter kristallisering förblir kemikalierna i Radmyx vilande i betongen, tills efterföljande kontakt med vatten återaktiverar tätningsprocessen.

Hur gör Radmyx detta?

Det är osmosprocessen som möjliggör för Radmyxkristallerna att flytta sig genom betongen. Osmos sker där föreningar med högre koncentration rör sig genom en halvgenomtränglig barriär (betong) till områden med lägre koncentration. Kristallerna som produceras genom Radmyx reaktion, rör sig från sin högsta koncentration – t ex genom applicering på ytan (slam) eller fördelade i matrisen (blandning) – till där de bäst behövs, vilket är där vattnet finns. Kristallerna återaktiveras och läckaget stoppas.

Radmyx kan blandas till en “färdigmix” och sedan användas som ett torrt pulvermaterial att spridas på plattor och arbetas in i ytan under det avslutande arbetet med helikopter.

Bilagor                          Övrig Information

Radmyx – Broschyr                     CE-märkt och klarar villkoren enligt EN 1504-2.

Radmyx – Datablad (EN)

Radmyx – Datablad (SV)

Bilagor

Radmyx – Broschyr

Radmyx – Datablad (EN)

Radmyx – Datablad (SV)

Övrig Information

CE-märkt och klarar villkoren enligt EN 1504-2.