Radcon Formula #7® med 100-års vattentät garanti!

Varför göra ditt projekt vattentätt i 10 eller 15 års tid, när du kan göra det vattentätt under hela konstruktionens livstid och spara pengar på samma gång?

Radcon Formula # 7 har certifierats av den Australiska regeringens myndighet för vetenskaplig forskning, CSIRO (the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) och kommer att hålla under konstruktionens livstid. Gör det rätt första gången med Radcon Formula #7® och dina impregneringsproblem är lösta för alltid.

Radcon Formula #7®:

 • Kommer att hålla ditt projekt vattentätt under dess livstid och har 100 års garanti.
 • Har många fördelar som inte är tillgängliga med ett traditionellt membran.
 • Är världens mest miljövänliga vattentätning för betong.
 • CE märkt enligt CE 1504-2, system 2+ vilket innebär att man klarar trafikverkets krav

Ett revolutionerande och tillförlitligt sätt att impregnera betong utan att använda ett membran. Radcon #7 appliceras som en spray och tränger in i betongen och bildar en gel inuti sprickor, porer och kapillärer. Det använder sig av biokemisk teknologi som gör det möjligt att täta sprickor upp till 2 mm och återtäta hårfina sprickor som uppkommer efter behandling. Radcon #7 bildar ingen hinna på ytan, så det kan inte skadas av trafik eller miljöpåverkan. Radcon #7 är en ytskiktsbarriär som anpassar sig efter temperaturskillnader.

Primära fördelar

 • 100 % trafikerbara ytor – inget skydd nödvändigt
 • Minskar risken – defekter är lätta att hitta och åtgärda
 • Tolererar stora temperaturskillnader – gelsammansättningen är flexibel
 • Snabbt och effektivt att applicera
 • Behandlingen håller under betongens livstid
 • Världens mest miljövänliga impregnering för betong

Lämpliga Användningsområden

 • Hustak
 • Parkeringsplatser
 • Broar
 • Vattenhållare
 • Marin

Hur fungerar Radcon Formula #7®?

Efter applicering bildar Radcon #7 ett Kalciumsilikathydrat (C-S H) gelkomplex. Detta fortsätter att reagera på fukt i porerna och sprickorna i det behandlade området. Kalciumet i gelen reagerar med luften och skapar en lågkalciumgel som avger kalciumkarbonat och fyller sprickor och porer. Lågkalciumgelen “hungrar” efter mer kalcium, vilket tillgodoses genom fukt och cementhydrering. Denna cykel upprepas hela tiden, tills vattentillförseln stoppas. De biokemiska föreningarna i Radcon Formula #7® är nödvändiga för denna unika katalytiska reaktion.

Bilagor                       Övrig Information          Garanti

Radcon #7 – Broschyr (EN)                CE-märkt och klarar villkoren                      Radcrete Pacific erbjuder
Radcon #7 – Datablad (EN)                enligt EN 1504-2.                                          100 års produktgaranti.
Radcon #7 – Datablad (SV)

 

RADCON FORMULA # 7® IS THE REGISTERED TRADE MARK OF RADCRETE PACIFIC PTY LIMITED

Bilagor

Radcon #7 – Broschyr (EN)
Radcon #7 – Datablad (EN)
Radcon #7 – Datablad (SV)

Övrig Information

CE-märkt och klarar villkoren enligt EN 1504-2.

Garanti

Radcrete Pacific erbjuder 100 års produktgaranti.

 

RADCON FORMULA # 7® IS THE REGISTERED TRADE MARK OF RADCRETE PACIFIC PTY LIMITED