Injekteringsmetoder

Betongkonstruktioner under mark utsätts ofta för vattentryck som kan leda till skador (t.ex. sprickor i betongen) och då att vatten springer läck. Med många års erfarenhet reparerar och förebygger vi skador i husgrunder, parkeringshus, källare, etc., med hjälp av just injektering. Fördelen med just injekteringen är att vi kan komma bakom läckaget och på så sätt stoppa flödet samtidigt som materialet letar sig mot källan. Oavsett om det är ett litet läckage som visar en fuktfläck eller rinnande vatten, så har vi både metoderna och materialet för snabbt kunna få kontroll på situationen och på så sätt kunna få stopp på läckaget.

Däremot så är vatten en lurig motståndare och letar gärna nya vägar att ta sig fram, men tack vare vår kunskap och val av produkter, så kan vi även förhindra spridning i viss grad.

Tack vare detta så kan vi både hålla ner projekttiden och kostnaderna.

Vi arbetar idag med tre olika injekteringsmetoder.

- PU injektering
- Cementinjektering
- PU/cement injektering
- Epoxi injektering

Beroende på vad kundens önskan är, så kan vi enkelt föreslå en utav dessa fyra lösningar och ibland händer det även att vi får blanda metoderna i olika moment. Ni kan även beställa injekteringsmaterial från vår hemsida och är det någonting speciellt ni söker så kan vi självklart ta fram det. Produkterna vi säljer är självklart samma produkter som vi arbetar med dagligen, så vi vet att de klarar uppgiften.

Vi har självklart även behörigheten för att få arbeta med epoxi och härdplaster