Betongtätning och Betonginjektering i hela Sverige!

NO LEAK AB jobbar idag för att på ett ekonomiskt och miljötänkande sätt vattentäta betongkonstruktioner.

Helhetslösningar för: Betonginjektering, Berginjektering, Spontinjektering, Slanginjektering. Vi har kunskapen i alla områden.

Varför NO LEAK?

  • Snabb på plats
  • Tydlig kommunikation
  • Ekonomiska lösningar
Vår erfarenhet kommer från både stora och små injektering och tätnings projekt både i berg och betong under flera år. Genom åren så har vi arbetat med olika lösningar som skyddar och tätar betong. Vårt arbetsfält sträcker sig över hela Sverige och självklart tar vi oss an både de stora och små projekten. Ett vattenläckage oavsett storlek kan vara förödande och därför vet vi hur viktigt det är att få hjälp snabbt. 

Vi arbetar dagligen med läckande betongkonstruktioner, men förfrågningar gällande hjälp att både installera och trycka injekteringsslang ökar.
Efter många års erfarenheter så växer även förfrågan gällande berg och spontinjektering som oftast sammanfaller med tunnelbyggnationer.

Idag byggs fler och fler parkeringsgarage runt om I Sverige och många ligger under marknivå. Under marknivå är de oftast utsatta för ett väldigt kraftigt vattentryck. Uppstår det sprickor eller kanske problem med betongskarvarna, fogar så kan vatten snabbt tränga in och skapa stora problem. Pågår detta under en lång tid kan det även ge stora skador på både betongen och armeringsjärn. Detta problem går att undvika med hjälp av våra injekterings och tätningslösningar.
WCRS Bil
home img
Ett sätt att se eventuella läckage som varit, är om det finns vita “ kristaller” på betongkonstruktionen. Det finns två sätt att täta sprickor i betongkonstruktioner och vi arbetar med båda sätten.

Om målet är att täta sprickan för att undvika att vatten letar sig vidare eller in i betongen, så injekterar vi med Polyuretan. Polyuretan som vi använder är CE märkt och sväller både i och utan kontakt med vatten.

Vi kan även binda ihop / limma betongkonstruktionen om den har spruckit , eller om det finns ”luftfickor”. Materialet vi använder är godkänt för injektering av broar i Sverige.
@wcrsab

Telefon och e-post

010-1391900
info@noleak.se

Fakturering:

Box 4, FE-35194
737 21 Fagersta

5561914465@autoinvoice.se

Leveransadress:

Ölmanäs strandväg 9,
439 52 Åsa
Vi utgår ifrån Kungsbacka kommun

Kontaktformulär